בס"ד                                              י"ד חשוון התשס"ט.

 

 אל מול החומות,

רציתי להיות.

לא במחשבות ,

לא בדמיונות,

נוכחת שם!

חשה בקיים;

שומעת קולות

הבכיות,

והתפילות נישאות.

שלאל מרום מגיעות,

מכאן עולות,

והנני כאן אל מול החומות-

לא במחשבות,

לא בדמיונות,

פה במציאות!

המסיגה גבולות.

 

 *נכתב בכותל