בס"ד

 

רצועת נוף בגוונים עתיקים-

 

פס עמום של אופק,

מחסיר פעימה ודופק.

במעלה הגבהים

מציצה השמש בין ההרים.

 

לידת שחר מתחדשת

קולות רוח ההוויה רוחשת

 

מה שחשים באלול אימת דין,

בצפת כל השנה מורגש בלא יודעין.

באופן מתון ועדין.

 

עלומה של אור מתגלה בלאט,

בין עפעפי אישוני סנוורו נמלט.

 

ותיקים שהשכימו נראו עם הנץ

קול עופות סוגר שירי המצייץ.