בס"ד

 

 

שִמחי-כי יש מי שלא רוצה לאבדך,

זכרי- כי הוא יקר לליבך.

מלווה את יומך במרוצת מחשבתך,

וממתין הוא בכמיהה לדל שפתך.

בחיוב תסכימי להצעתו הכבירה,

בשלילה תסרבי כעלמה יהירה.

באין אונים תהססי והזמן יחלוף,

אותך אולי ישכח –ויחדול מלרדוף.

 

רבות המחשבות התהיות הבלבולים,

לנוכח המאורעות בחלוף הימים.

הצעתו לא מותירה לי מנוח,

יום יבוא יואל הוא לשכוח.

 

השפעותיהם של גדולים-

 לטווח רחוק ימים ושנים.