כמה כוחות יש באדם והוא כלל לא מודע לקיומם ימים החולפים להם ביעף בלי כל תכלית ומטרה מסוימת.לעיתים היא נשגבת כבירה ומהוללת אך נשחקת ונעלמת , והוא האדם פועל ועושה בדרכו שלו וקול מהדהד בתוכו מקנן כציפור קטנה המצייצת בקולה האופייני והמיוחד רק לה ובמרוצת הימים קולה  מתווסף מצפצוף חרישי למנגינה הנרקמת בניגון מיוחד ובהשפעת איסוף שלל האוצרות הזוהרים באור יקרות נאספים לבית גנזיו שלו כמצבור וכאוסף מלווים את האדם בשגרת ימו

.******************************************************

יש הממלאים תוכנם בהבלים כוזבים שלריק מובילים, ויש שעולמם מלא בכל טוב עשייה עילאית הממלאת הנשמות ומרווה צימאון בעשייה חיובית ובהשפעות שאין לתאר אין לשער עוצמתן מה היא.

ואילו היה יודע האדם כל טוב הנעשה בכל עת נקרת בדרכו. היה מתאמץ להוציא הכוח מן הפועל -

והא זה העובר בכלל מסוגלות נפשו חושב לקיים ולעשות יש מאין ליצור ולפעול לרומם להעשיר בעוד ידע ללמוד ושוב ללמד ללמוד על מנת ללמד.

לעשות למען הכלל למען כולם בשיתופיות באהבה בכוונה מרוממת שיצליחו

מי ייתן ואפעל.ושוב יזכני הבורא לקיים ולעשות.

**************************************************

לעיתים ימים חולפים באי עשייה בלי להתקרב כלל רבע מן המצופה-

לטיפה מן הרצוי ממה שהיה ניתן להשיג לרומם לעשות לשנות

אדם שעמל פירותיו קוצר:" הזורעים בדמעה ברינה יקוצרו.."