כבראשית,

הנגלה הוא הנסתר

כורד בתפרחתו -

קוצים וחוח יעוטר.

כתכלית,

סוף דבר אחרית

כחוט ניתק-

בטרם נרקם.

כגבול ,

סוגר מעגל חתום

תוחם הפרוץ ביקום-

מיישר העקום.

כברית,

קשת מקדם דורות

עוד לשנינו כוחות-

לנצח איתך להיות.

 ****

ראשית לתכלית ודי לאחרית

גבול יפיג לו כברית מבול.