קולי נשמע ברקע,
כחזיז רועש את הדממה בקע.
ונאלמה דומיה..

והחשכה כאורה.
הס בייסורה