שעות קטנות של לילה

שעות קטנות של גילויים

שעות של געגוע..

שעות של אוהבים..

 

יושב אדם על שפת מיטתו

יושב אדם ועט בידו

יושב אדם.. יושב וחושב

יושב אדם.. וכותב.

 

על זוג יונים בשמי התכלת

על זוג נמלים טועים

על זוג ילדים משָחקים משחָקים של חורף

על זוג.... על זוגות  אוהבים.

 

איך ששני אנשים מפתחים סוג של רגש

איך שדברים מתגלגלים

איך שהעבר עולה בשצף..

איך דברים חדשים מתרחשים

 

מה אוכל עוד לכתוב בשעות שכאלו

מה אוכל לעשות וליבי ער

מה אוכל.. ולשמוע קול מנחם רק חפצתי..

מה אוכל.. וראשי נופל.

 

יד ענוגה בראשי מלטפת

יד ענוגה שאינה לידי

יד ענוגה שעל גבי כותבת

 

מילות אהבה השזורות בדמיוני...