בס"ד

 

קצת שקט פנימי,

בהמון התהומי.

ברעש האינסופי,

שיירגע זעפי.

מעט שלווה אחרת,

בדרכי אינה ניכרת.

הרגעי סופה קולנית,

השקיטי סערתך זמנית.

שקט

ובישיבה של מעלה

ובישיבה של מטה

ביום הדין,

השקט-

בא יבוא במקומו.