הד נפשי משמיע קול,

כצייר הכותב במכחול.

באומרי את שמך,

החקוק על קירות ליבי.

ירעד גופי בשמחה,

ארקד על פתחי יהבי,

והד נפשי חיובי,

בצליל מסתור

כמיתרי כינור

ינעם בנפשי.

באומרי את שמך,

החקוק על קירות לבי.