ביופי קדום,

בנצח עלום

מיתר וקול,

אסופים במצלול.

נוגעים באות,

באלף שנות,

אור הלומות.

בבהיר וכהה,

זהיר במראה.

בידך הגזירה ,

להסכים לברירה.

להחליף תפאורה.

כי אתה אוחז

מכחול ימים.

ונופך בתוכו,

רוח חיים.

צבעי צבעים,

של סתיו.