בס"ד                      

                 

בקרוב אשוב לשם

לעיר הקודש ים

מייחלת למוצא שפתי

כשלל היוצא עד בלי די

-

לקל אדון כל חי

(ולא רק בבכי ודמעה

 גם בשמחה אולי)

 

ליבי שוב יהמה בחוזקה

לנוכח המראות תתפוגג המועקה.

זיכרונות ירצדו במוחי ,

יעלו נשכחות.

שם אכסוף להיות.