מרוב דמיון -איבדתי מציאות,

מרוב אור -העדר חשכה.

  מרוב שמחה- חדלו חיוכים.

   מרוב אמת- נעלמו שקרים.

 מרוב אילוצים- אין כורח.

 מרוב אהבה- הלכה השפיות.

  מרוב אמונה -בטל הבטחון.

מרוב כוחות- אפסו חולשות.

    מרוב חיקויים -נשכחה המקוריות.

   מרוב מילים -נמחקו משמעויות.

מרוב עצבות -יבשו דמעות.

 מרוב חלומות- נגדעו הקיצים.

מרוב מים -בטל ים.

   מרוב עצים -נכרתו שורשים.

מרוב זרימה -הכל נתקע.

  כמו המילים.