זאב בודד

אדם פשוט שלומד להכיר את עצמי עם הזמן, מחייך לזולת ורוצה להעניק ממה שיש בי לסובבים אותי.

הריקנות בליבי

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה