בס"ד

 

יבלות בלב, פזורות בכאב.

אשרוד זאת -ויהיו עוד?

שואלת בהולה, רדופה כקללה.

בזיעת היגע, זמן ברגע,

לא נותר, השלם נגמר.

אבד כבר,הפך לזר.

אינו מוכר. ומה מחר?

בלב: יבלות ,מעיקות ,כבדות.