הטעם הטוב בפיו נשאר.
 
ולי- נותר המר.
 
הפך המוכר,
 
לזר.
 
 
 
לי אמר: שלי את!
 
האם הנך יודעת?
 
סבלך הביאני,
 
מעט.
 
 
 
האומנם, שלי אתה לעד?
 
יחיד לי ומיוחד,
 
אישי האחד.
 
המיועד?