התרוממות ,

התעלות..

הנובעת מאותה שפלות-

רצון טהור פנימי עז שמתהדק,

ממקור כוח עליון גדולתו יונק.

וכל בקשה מקירות הלב נובעת,

ואותן התחושות רק הנשמה יודעת.

עדיין כרוך במאמץ תמידי,

לא אחדל לכסוף לזאת בכל מאודי.