קרפה דיאם

וזו רק ההתחלה

נסיון נוסף

כחומר ביד היוצר

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה