ורצו לפרד העולמות
 
ובמקומן רק באה האחדות
 
ורצו לשבור הלבבות
 
וגברה  אש האהבה בלהבות
 
 
 
ורצו לנתק הקשרים
 
ובמקומן התאחו הפערים
 
ורצו וייחלו אך לא יכלו
 
ואנו לחוד אך ביחד.