בס"ד

 

נתבדו אותיות.

התרבו התעלומות,

נמחקו השורות,

אין משמעויות.

 

התאחו האותיות,

למילים ולשורות,

בעלות משמעויות.