זוהי עת בנייה,

צמיחה העמקה,

בשלות הנפש להכיל-

לראות הנסתר ולהפנים.

 

להיות קשובה לעצמי,

להטות אוזן כפי יכולתי.

 

למצוא הטוב בכל,

לא כמשא וכעול.

 

החובות-כחביבות!

ההבנה שהרעות הן טובות.

 

הנסתרות לנו

הנגלות לה' אלוקינו.

 

על אף שאין זה גלוי וידוע,

הוא עימי בכל אירוע.

שם וקיים -

אותותיו מביע על ידי כל אדם,

אך בדרכו שלו נסתר ונעלם.