מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

משל מציאותי

Rainy Day Women #12 & 35/בוב דילן

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה