מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

בלוז לשניים

הבחנה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה