מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

דברים הנראים לעין/ תסריט בסצנה אחת

רדינג(מחווה לאסיר C.C.3)

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה