מאיר פרידמן

נא להדק חגורות, להדליק ג'וינט, להחזיק ביד כוסית של קילקיני ואנחנו מוכנים למסע בתודה מראש מאיר.

נשיקה לדריה

KnocK KnocK on What

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה