כמשורר אתה חייב לכתוב
טיפות דיו נשפכות
כמוזה את חייבת לשרות
משחה על פצעי מוגלה
ניפגש די באמצע כך טוענים
בהזיות גבורה ערירה
 בין ייאוש
לחוסר מימוש

כמשורר זה די מעייף
כמוזה את צריכה להיסחף
ממרומי המטר
לניקוזי הביוב
דרך צינורות רוחשים
בכוסות שתייה עכורים
בין ייאוש
לחוסר מימוש

כמשורר עליך להיות עימי
מבעד דלתות סגורות
הס מלהזכיר הס מלהעיר
כמוזה שאי את דלותי
ללא צעיף חם לעורפך
ללא נשיקתי בשנתך
בין ייאוש
לחוסר מימוש

כמשורר אטעם מהרפש
כמוזה תינקי מהדבש
כמשורר אשכחך לעיתים
כמוזה עלי תלבישי אזיקים
כמשורר עלי בלילה טהור למות
כמוזה תצווי לי לחיות
איתך בשמיכה דקה
בין ייאוש
לחוסר מימוש