מכתב מספר 1

"בתגובה למה שכתבתם על מה שכתבתי בנוגע למה שכתבו אחרים חשתי דחף לא מובן לכתוב."
                                בכבוד רב
שלומי טוב (דובר עמותת "השומר שהתבגר")


מכתב מספר 2

"הזדעזעתי בלשון המעטה.
 בלשון יותר מעטה הזדעזעת
 בלשון כחושה הזדעז
 בלשון הבלתי ניתנת לשיעור הזדע
 בלשון מינימאלית הזד
 ובקיצור הז
 ולסיכום הדברים ה
                           בכבוד רב
נ נח נחמן מאומן -בלשן


מכתב מספר 3

עבודה עברית- כעת ולא עכשו
בתור אחד שהופלק על ברכי א.ד גורדון(  בזמני קראו לזה חינוך) ואשר ינק מרחל המשוררת וממספר משוררות פחות ידועות, אני נדהם לראות כיצד במצב של אבטלה סמויה וגלויה גברים עבריים אינם משנסים מותנים, נשיים עיוורות אינן מפשילות שמלות ויוצאים עם חיוך בשפתיים ורון בלב לעבודת הקודש של בניית המולדת.
אם אל אחד ואחד מאיתנו ייקח לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה...
(הערת המערכת: המכתב יפורסם בהמשכים)
                              בכבוד רב
צ´אנג פינג- עובד עברי בבנין

מכתב מספר 4

אומרים שכשהתותחים יורים המוזות שותקות.
אז אולי מישהו מוכן לסתום להן את הפה?
                            בכבוד רב
אדולף.

מכתב מספר 5

...ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה ועוד לבנה....
הערת המערכת: המכתב יסתיים ביום חנוכת הרכבת הקלה בתל אביב

 

 

מאיר פרידמן/אורי(אוריאל) מלונביצר