|אז ככה... תקשיבו לשיר
הוא לא ארוך מדי...|

אדם עיוור עמד בתחילת הדרך ובכה
אדם עיוור עומד באמצע הדרך ובוכה
אדם עיוור יעמוד בסוף הדרך ויבכה...
בוכה ללא הפסק
הראו לו את הדרך...
הראו לי את הדרך
הראו לכם את הדרך
הדרך לתקווה...

חכו, יש עוד...

אביו עמד בתחילת הדרך ובכה
אביו עומד באמצע הדרך ובוכה
אביו יעמוד בסוף הדרך ויבכה
בוכה ללא הפסק...
הראו לו ת´דרך
הראו לו ת´תשובה
הראו לנו את דרך התשובה
לתקווה...

אל תתיאשו אנחנו מתקרבים לסיכום...

מנהיגים יעמדו בסוף הדרך ויצחקו
מנהיגים עומדים באמצע הדרך צוחקים
מנהיגים עמדו בתחילת הדרך וצחקו...
צוחקים ללא הפסק
עירפלנו לנו את הדרך
עירפלנו להם את הדרך
אין דרך לתת תשובה לתקווה.

אב ובן עיוור נשכחו לכל אורך הדרך
אנחנו נשכחנו לכל אורך הדרך...

עכשיו אתם יכולים לשכוח מהשיר...