ערב/פנים/בית

תמשיך לדבר
מה?
אין לך כנפיים?
אז תשאיר את השדים מאחורי הדלת
כדי שירקדו עת שימך ראשך בכריתך.
המשך לדבר
שטוף את מילותייך
המרא לגובה רם
כאין סוף... בערך
אין סוף בגובה האדמה.
המשך לדבר
המשך ותן לי מעט שקט
לא... לא... דבר, אל תשתתק.
ואולי לעיתים צריך
בלי מילים
בסולמות עולים
בצליל פעמונים
בחריקת כיסאות
וקלפים נובחים
בצניעות לא מזיקה
בענווה לא מועילה
של קול אשר יצא
ושנית לא נבלע.
דבר,
כי אני מקשיבה.