לליטל...באהבה לא הגיונית ולא רצויה.

 

כן... כן... באיזה מצב המצב שלי מוצב ?

 

התעוררתי הבוקר עם השקיעה זורחת פנימה

מצאתי את מוחי בשקית ניר חומה

אבל אז..

החלקתי על ענן הרגשתי 8 מייל של  "היי"

על שמיים שרוטים קרעתי את שפיותי

וסך הכול קפצתי לראות באיזה מצב המצב שלי מוצב

 

כן... כן... באיזה מצב המצב שלי מוצב ?

 

דחפתי את נשמתי לחור שחור עמוק והלכתי לעברה

צפיתי בעצמי זוחל החוצה בזמן שזחלתי פנימה

התרוממתי כל כך תפוס לא יכולתי לשוב לאיפוס

כל כך הרבה ראיתי עד שהשתגעתי

וסך הכול קפצתי לראות באיזה מצב המצב שלי מוצב ?

 

כן... כן... באיזה מצב המצב שלי מוצב ?

 

מישהו ריסס בגרפיטי " אחד באפריל" על תמרור אין מוצא

לחצתי את הרגל על הגז כשיצאתי למסעי ולאבוד שפיותי

8 מייל מחוץ לממפיס ואין לי שום  " ספייר"

8 מייל ישירות לתחתית של איזושהי עיר

וסך הכול קפצתי לראות באיזה מצב המצב שלי מוצב ?

 

אני אומר, סך הכול קפצתי לראות באיזה מצב המצב שלי מוצב.?

 

 


To See What Condition My Condition Was In)
(Mickey Newbury)

(Yeah, yeah, oh-yeah, what condition my condition was in)

I woke up this mornin' with the sundown shinin' in
I found my mind in a brown paper bag within
I tripped on a cloud and fell-a eight miles high
I tore my mind on a jagged sky
I just dropped in to see what condition my condition was in

(Yeah, yeah, oh-yeah, what condition my condition was in)

I pushed my soul in a deep dark hole and then I followed it in
I watched myself crawlin' out as I was a-crawlin' in
I got up so tight I couldn't unwind
I saw so much I broke my mind
I just dropped in to see what condition my condition was in


(Yeah, yeah, oh-yeah, what condition my condition was in)

Someone painted "April Fool" in big black letters on a "Dead End" sign
I had my foot on the gas as I left the road and blew out my mind
Eight miles outta Memphis and I got no spare
Eight miles straight up downtown somewhere
I just dropped in to see what condition my condition was in

I said I just dropped in to see what condition my condition was in
Yeah yeah oh-yeah