כשאני שיכור
אני נזכר
בשמך
בר.
וזה לא בגלל השתיה
זה בגלל התקווה
שאני מאמין
ולשמה
אני
חי.
אז אני שיכור וממתין
נו.. .אז מה?
המתנתי עד כה
אז אמשיך להמתין.
לבנתיים
אני מחשב את קצי
קדימה
עוד שניה ועוד שניה ועוד שניה
שתצטרף לדקה
שעה
שנה
את יודעת?
הבירה לא השתנתה
כך גם האהבה.