בחורה חשובה

מהממת

מי שחש ניבגד שיפתח..... הגיבו.

ירח שקט.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה