בחורה חשובה

מהממת

ירח שקט.

מי שחש ניבגד שיפתח..... הגיבו.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה