בחורה חשובה

מהממת

פ(נ)ינה של ילדה

מי שחש ניבגד שיפתח..... הגיבו.

קישורים שאקח עימי
ציטוטים, אמירות
עולים מעלה