שימי אפך ותריחי זה ריח החיים היוצא מחורינו המצביע על אנושיותינו זה שדוחק אותנו לפינה ולא נותן מנוח. מה יקרה כשנתאפק?