אינכם מאמינים

 

אינכם מאמינים. לא אנסה לשכנעכם,

הינכם ישנים. לא אנסה להעירכם.

המשיכו! המשיכו לישון! היכן אם לא בחלומותיכם הנעימים

תבונה תרוו מפלגי החיים הצלולים.

תבונה וניוטון – אלו שני דברים שונים בתכלית;

כך שר הדרור, אף הסנונית.

 

התבונה מספרת: "מופלא". ניוטון: "פקפק".

כן!  זו הדרך בה את הטבע נבין, אין ספק!

"פקפק בכל, והאמן רק במה שנבחן ובניסוי הוכח"

והרי אף אותו אדם כיוון לעצם כך,

כשציווה: "האמן! האמן ובחן!

בחן ובחן! אל תחוש לסיבה למבחן!"

 

המשיכו ללעוג וולטיר, רוסו

 

המשיכו ללעוג, וולטיר, רוסו;

המשיכו ללעוג, לשווא הוא לעגכם!

נגד הרוח חול הינכם זורים,

והרוח משיב אותו על פניכם.

 

וכל גרגר נדמה לאבן חן

המשתקפות באור עליון;

את העין המלעיגה תכנה כסנוור,

אך עודן מאירות את מהלך ישראל בישימון.

 

 חלקיקי החומר של דמוקריטוס

ומרכיבי האור שניוטון חקר

הינם חולות על פני חוף ים סוף,

שם עומדים אהלי ישראל, מזהירים באור יקר.

You Don´t Believe

You don´t believe - I won´t attempt to make ye:
You are asleep - I won´t attempt to wake ye.
Sleep on! sleep on! while in your pleasant dreams
Of Reason you may drink of Life´s clear streams.
Reason and Newton, they are quite two things;
For so the swallow and the sparrow sings.

Reason says `Miracle´: Newton says `Doubt.´
Aye! that´s the way to make all Nature out.
`Doubt, doubt, and don´t believe without experiment´:
That is the very thing that Jesus meant,
When He said `Only believe! believe and try!
Try, try, and never mind the reason why!´

 

Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau

Mock on, mock on, Voltaire, Rousseau:
Mock on, mock on: ‘tis all in vain!
You throw the sand against the wind,
And the wind blows it back again.

And every sand becomes a Gem,
Reflected in the beam divine;
Blown back they blind the mocking Eye,
But still in Israel’s paths they shine.

The Atoms of Democritus
And the Newton’s Particles of Light
Are sands upon the Red Sea shore,
Where Israel’s tents do shine so bright