יושב לו הרב בחדר חקירה

זקנו נאה, יפה ולבושו נפלא

ספר נא לנו על מעשיך

שואל החוקר בתחנה

מה מעשיך בשגרה

וכייצאד באת עד הנה?

אני...עונה הרב בתמימות

עם מעט קורטוב של חשיבות

יש לי חיי שיגרה

לכל נער ונערה

להרביץ בהם

תורה.

 

 

מוקדש בחום למשפחת עמאר.