מוקדש לתמר ואברהם פרידמן לרגל נישואיהם


התייפי והיטהרי תמר הכלה
משום בת קול הומיה
תמר לאברהם ואברהם לקדושה
לכו נא בדרך התורה

פזמון: נודעה הבשורה בהרי יהודה
        בחוצות ירושלים כבר נשמע
        כל הששון וכל השמחה
        מזל טוב חתן וכלה

זכרי תמר ימי נערות
תוך כדי אנחה נוגה
כבד אברהם ימי בעלות
זכו נא בדרך התורה

פזמון:

בשמלה לבנה וטהורה
צעדי תמר אל אברהם בחופה
כלה יפה וחתן כפני שכינה
התקדשו נא בדרך התורה

פזמון:

לקראת תמר ואברהם נלכה
כי הם מקור התשובה
מראש ולב אהבתם נחצבה
לכו נא בדרך התורה

פזמון: