רק עוד כמה מילים
אלי הטוב
רק עוד כמה מילים
לפני שתצא לגמרי מחיי
ואוותר בוהה מול סנה בוער.

רק עוד כמה מילים
אלי הטוב
רק עוד כמה מילים
והברה פעוטה
לפני תום השקיעה

רק עוד כמה מילים
כי אין לי צורך בניסים
ואף לא במעשה להטים
רק לכמה מילים יצא נפשי.

כמה מילים, אלי הטוב
את השאר אלי הטוב
אני אעשה.