מזגן משפחתי

יום/פנים/סלון ביתם של משה ויעל

משה בחור כבן 35 עומד על סולם מול מזגן.יעל אשתו בחורה בכת 30 עומדת תחתיו, על הרצפה מונח ארגז כלי עבודה

יעל

אתה בטוח שאתה יודע מהאתה עושה

משה

תעבירי לי את השפיץפלייר מהקופסא

יעל

לא היה כדאי להזמיןטכנאי שיעשה את זה

(משה מסתובב לעברה)

משה

ושאני אשלם 1500 ₪ עלהתקנה? ילד בכיתה ג' יכול לעשות את זה

יעל

ואתה בוודאי סיימת כיתהג'

משה

את השפיץ פלייר בבקשה

(יעל מתכופפת לארגזלוקחת מברג פיליפס ומושיטה למשה)

משה

את השפיץ פלייר, זה לאשפיץ פלייר

 

יעל

אני באמת מצטערת, אני רקסיימתי אוניברסיטה

(משה יורד מהסולם הולךלארגז כלים ולוקח פטיש, נעמד מול יעל)

משה

מה את רוצה ממני, למה אתמנסה להוריד לי את הביטחון העצמי שלי? מה הבעיה להרכיב מזגן ?

יעל

כי בפעם האחרונה שניסיתלהרכיב משהו בבית הזה, הארון חשמל נשרף, הדוד שמש נפל מהגג וכמעט חיסל חצי שכונה,הכבלים לא היו מוכנים להיכנס לבית בלי יחידת סילוק פצצות מהטלוויזיה ואל תשכח מהקרה כשניסית להחליף ברז במטבח ?

משה

מה קרה ?

יעל

ניסית להחליף את הברז עםמברגה חשמלית, הביטוח חיים שלך עדין לא שווה את זה שאני אהיה אלמנה

(משה מנפנף בפטיש לעבריעל בתנועת זלזול)

משה

תני לעבוד בשקט

(משה עולה על הסולם,דופק עם הפטיש על המזגן, יורד מהסולם ומתבונן על המזגן)

הנה עומד ובלי הוצאה של1500 שקלים מיותרים

(משה יורד מהסולם עומדמול המזגן מוציא מכיס מכנסיו שלט ומושיט אותו ליעל)

תתכבדי להדליק את המזגן

(יעל מדליקה את המזגן,המזגן עובד)

מה אמרתי לך? הא? מה אמרתילך ?

(המזגן נופל על הרצפהונהרס)

יעל

משה ?

משה

כן

יעל

אני רוצה גט.