עופו מילים עופו אליה
אל לב בת רוח טרופה
ושירו לה שיר מתגעגע
עד שתלבין הלבנה

שירו לה שאותי שכחה
אני היחפן מכל תקווה
יחפן שהעניק לה את לבה
וכעת מנסה לחוש מההתחלה

עופו מילים עופו אליה
אל הנערה שנולדה מהים
ושירו לה שיר מתגעגע
עד שתיזלג דמעה.

דמעה זכה ושקופה
דמעה שנרטבה בלחיה
דמעה שלא קפאה
בתוך עיוורון השכחה.

עופו מילים עופו אליה
ושירו בקול נוגה שירה
שירה שמעולם לא נשמעה
געגוע יחפן אל הנערה.