נגה נגה

לא כזה מעניין

סבל בל יתואר

במקדש הטלוויזיה שלנו

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה