בזמן האבוד ביקשתי שתמנע את מותי בטרם עת במחירי סוף עונה.