בזמן קריאת שמע עוד קיווית לכסות את דמי בדממה, מבלי לגרור קנסות.