הסבל שלי הוא סבל בל יתואר

וזה לא שהוא כזה גדול, אני פשוט לא מצליחה לתאר אותו