סחרחורת ביאושים על תוואי האיילון צועדת, עוד דקה מועדת מהמון אל חידלון. בני מעיי ששים אלי קרב, אחד מני כה רבים רודפת ונרדפת - כומר של חיספוס ומה אחר כך, מה? הבא בתור הוא סוס? בסחי, במי אפסיים, ברפש של הכל מגששת את ימיי, עודם זוכרים את הכחול הנני, יא ליל, יא ליל- התשאירני כאן להתפלל/תל?