משיבת אבידות

אחת שמשתדלת לקבל הכל באהבה.

כמהה

בשנה הבאה

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה