משיבת אבידות

אחת שמשתדלת לקבל הכל באהבה.

ביו זרועותיך החמות

באמת

קישורים שאקח עימי
עולים מעלה