חשבתי, אולי אשאר תלויה על גלגל הענק בארץ לא זרועה, אחרי שסוחר החמורים הלך לדרכו.