אני לא מצליחה. אני לא מצ לְךָ. אני לא מצליחה לכתוב עכשיו אהבה. אולי יותר מידי אולי יותר מִ דָי. אולי יותר מידי כתבתי כבר מילים. פתאום עכשיו חשוב פתאום עכשיו חָ שוּב. פתאום עכשיו חשוב לשיר לו. אולי פתאום ליבו אולי פתאום לי בּוֹא. אולי פתאום ליבו יתגעגע...