אנחנו נשים מקצועיות ויש לנו כל מה שצריך להניח כל איבר בבגד הנכון וכל חיוך לזווית הנכונה בתאורה הרכה שלנו מרפרפות בעדינות בכנפי פיתוי מפזרות טיפות נוזל שקוף לסמן טריטוריות נתיב אל טרפנו אנחנו נשים יודעות מחשבות עונות וילדים גם באביב וגם בסתיו הכל אנחנו יכולות נשים קשות וחכמות רוקחות חלומות אופות מגדלי טעמים מצטלמות בחליפות שלשה חלקים בעיתוני מנהלים בעיתוני מנהלות ורק בדידותנו נותרת בסוף היום נשית וצנועה כאביונה שלא נכנסת בפתח מקישה חרש בזגוגית שכחתנו.