והייתי שם, יושבה. חבוקה, בזרועות זר. והייתי שם, זוכרה, שהייתי שם כבר. היו גם- לילה, ספסל, ידיים וניכור, מים, דשא, קלון ועיקור רגשי. השקיה, כדת אין אונס, בריחה, הישארות, ציפיה אל הנס. לא ידעתי איך להפסיק- כשהחטא הקדמון כבר נזרע. לא ידעתי אם רישא או פסיק, אם מבורכת או ארורע. והייתי שם, נכפפת, זרה לעצמי, לצד זר. והייתי שם, ניגפת בפני הגוף, ומי שגזר.