בתוכי פיגוע שטרם קרה. עם זאת, ירוחם מנדולה מודיע כעת ברדיו על עשרות נפגעים בשלב זה.