הבשר החי השוקק/ יהיה לבשר הגוסס הרוקק/ עת לקנוס הבנים/ כולם מתעסקים בבשר/ שוק הבשרים וכוחותיו הממכרים/ הלל לסירחון הבשר בשירותים/ וכמה שתכתושי שתמעוכי שתקמוטי/ שתכסי (לצבוט זה גם עוזר)/ כשבערבו של יום תיראי בדרכך שאולה/ ולא תוכלי להסביר/ לא תצלחי אפילו לבגדים ואיך תצלחי למילים/ לשים את הבשר בבגדים/ גם כן פתרון/ תנסי לאהוב את עצמך/ דרך מסך (לצבוע זה גם עוזר)/ תתכפתורי מול הראי/ תסתגורי שעות עד שיימאס/ ולא תצליחי לאהוב את עצמך דרך הראי/ ומתוך הבשר (לקבור זה גם עוזר). יוני 96'.