בזמן כיבוי אורות לא הייתה לך שום בעיה להציץ מאחורי גבי כדי לבדוק ביצועי המניה.