אני בונה על בין השעות ההכרחיות

אני בונה תלי תלים של התפתחויות

בזמנים שנקבעו מראש התמרון קשה

אך השעות שביניהם פנויות ממעשה

וכאשר תגיע השעה שעוד לא נחזתה

מיד ארוץ ואתלבט מה אעשה איתה

בחריצות האופיינית לי אהרוג ואנצל

את הנמלה שבי, החכמה להתעצל