חזינו בקשת ואחזה בנו בקסמיה ושמחנו ונצבענו באור *** רק את עוד חזית מולך קשתו של הצייד ובהית לאורו של יום רק בצבע האדום. ------ מהימים במדים...